Medlemskap

Senior 500 kr, junior 250 kr.

Har du fyllt 21 år när du tecknar medlemskap räknas du som senior.

PGA-tränare har speciella medlemskap, kontakta oss.

Medlemskap gäller för 12 månader från tecknandet. Medlemskapet tecknas i sweetspot-appen där medlemskonto läggs upp.

Medlemskap ger 30 % rabatt på alla timpriser.

Medlem som bokar en tid ska själv spela i den box hen har bokat. Det är således inte tillåtet att till medlemspris boka en box åt andra som inte är medlemmar. Medlem förväntas uppföra sig vänligt och trevligt, använda rena skor och bollar, och inte skräpa ner.

Vi förbehåller oss rätten att omedelbart avsluta ett medlemskap vid upprepad misskötsamhet. Betald medlemsavgift återbetalas i så fall.

ERBJUDANDEN