Priser/presentkort

Priserna per timme varierar mellan ca 300 kr och ca 400 kr per bokad box. Medlem har 30 % rabatt på alla timpriser. Priset skiljer mellan dagtid och kvällstid på vardagar. Generellt sett är det något billigare under dagen än på kvällen. På helgen kostar normalt alla timmar lika mycket. 

Vi har presentkort i receptionen.